Beschoeiing

Een beschoeiing is een houten kering of damwand die ervoor zorgt dat grond niet afkalft. Beschoeiingen worden veelvuldig toegepast langs slootkanten of vijvers. Ook is beschoeiing een perfecte oplossing om hoogteverschillen te overbruggen.

bekijk alle foto's