Kooiweg 6
5306 VT Brakel
T: 0418 - 673 646

Tuinontwerp

Naar aanleiding van een vrijblijvend kennismakingsgesprek word een schetsontwerp gerealiseerd waarin de lijnen en vormen van de bebouwing en omgeving harmoniseren met het schetsontwerp. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt en verfijnd, waardoor er een definitief ontwerp ontstaat.

Vanuit dit ontwerp wordt een beplantingsplan met bijbehorend plantschema gemaakt. Als aanvulling hierop kan een beregenings- of verlichtingsplan worden gerealiseerd.

Kennismakingsgesprek

Naar aanleiding van een afspraak voor een tuinontwerp , komen we geheel vrijblijvend bij u kijken voor een opname van uw wensen. Hierbij kijken we ook naar de situatie ter plaatse en de aanwezige grondsoort. De inventarisatie bevat ook een inmeting van het perceel en de bebouwing.

Tuinontwerp in schetsfase

Naar aanleiding van de inventarisatie ter plaatse, gaan we een tuinontwerp in schetsfase maken. Dit tuinontwerp in schetsfase wordt bij u besproken en door middel van fotomateriaal toegelicht.

Tuinontwerp in definitieve fase

In de definitieve fase, zijn de eventuele wijzigingspunten vanuit de schetsfase verwerkt tot een definitief tuinontwerp. Indien van toepassing kan hier ook een verlichtingsplan voor tuinverlichting gemaakt worden. Als de wens is om tuinberegening aan te leggen kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Beplantingsplan

Naar aanleiding van het definitieve tuinontwerp wordt een beplantingsplan samengesteld. Dit is een beplantingstekening met een beschrijving van alle planten die er in voorkomen. Dit beplantingsschema is voorzien van fotomateriaal en een bloeischema.

Tuinaanleg in offerte stadium

Naar aanleiding van het definitieve ontwerp wordt een uitgebreide offerte gemaakt die met u wordt besproken. Hierin worden de kosten voor de tuinaanleg gedetailleerd uitgewerkt. Als u akkoord gaat met dit voorstel komt ere en opdrachtbevestiging in tweevoud. Na het akkoord wordt met u in overleg de tuinaanleg ingepland.